Sıtkı ALP
Mütevelli Heyet Başkanı


1938 yılında Erzurum’un Şenkaya ilçesinde doğdu. Eğitim Enstitüsü Fen Bölümü’nden 1960 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası  dört sene boyunca Matematik öğretmeni olarak çalıştı. 1966 – 1968 yılları arasında bir dershanede matematik öğretmeni olarak çalıştı ve hemen ardından edindiği deneyimler sayesinde 1969 yılında  Ankara’da Özel Arı Dershanesi’ni kurdu. 1984 yılında Özel Arı Lisesi’ni kurarak,  Türkiye`de dershanecilikten gelip okul açan ilk eğitimci olmayı başardı. Arı Koleji’nin gün geçtikçe büyüyüp gelişmesi üzerine, 1985 yılında Özel Arı Koleji’nin ilk kısmını da kurdu.  Bu gelişmeleri  1991 yılında hayata geçen Özel Arı Fen Lisesi takip etti. 2001 yılına kadar da Özel Arı Okulları Genel Müdürü olarak çalıştı.

On beş yıl kadar Ankara Ticaret Odası (ATO) Eğitim Komisyonu’nda, Özel Okullar yöneticilerini temsilen üye olarak görev yaptı.  Özel Okullar Derneği’nin kurucu üyeliği ve on yıl ikinci başkanlığını, altı yıl da başkanlığını yürüttü. Bu görevlerin yanı sıra,  Devlet Planlama Teşkilatı’nda Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Komisyonu’nda çalıştı.

1996 yılında eğitimde fırsat eşitliği yaratacak vakıf faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurduğu Sıtkı Alp Eğitim Vakfı çalışmalarına başladı. Sıtkı Alp, bu Vakıf aracılığıyla 1997 yılında Çankaya Üniversitesi’ni kurdu ve halen  Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürütmektedir. ÖZDEBİR (Özel Dershaneler Birliği Derneği) kurucu üyesidir ve bu üyeliği devam etmektedir.