İletişim

Başkan : Sıtkı ALP  
Üst Yönetici Sekreteri : Mürvet ÖZYURT e-mail
Tel : 0 312 284 45 00 / 128  
    0 312 233 11 28  
    0 312 233 11 20  
       
Başkan Vekili : Sedat ALP  
Üst Yönetici Sekreteri : Mürvet ÖZYURT e-mail
Tel   0 312 284 45 00 / 136  

 

ÜYELER TEL
Erol UĞURLU 0 312 284 45 00 - 137
Mehmet ÖZDEMİR 0 312 284 45 00 - 127
Prof. Dr.Ekrem Selçuk 0 312 284 45 00 - 128
Prof.Kerim SUNGUROĞLU 0 312 284 45 00 - 128
Prof. Dr.Turgut ÖNEN 0 312 284 45 00 - 128
Prof. Dr.Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU 0 312 284 45 00 - 130 / 0 312 233 11 30